Select Page

Śledź nas w social mediach

Partner Akcji

Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. RPOP.05.03.01-16-0016/19-00

Cel projektu: Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Beneficjent: Województwo Opolskie

Drogi Przechodniu!

Ławka jest częścią Zaczytanego Szlaku stworzonego przez Fundację Zaczytani.org

Posłuchaj na stronie

Posłuchaj na stronie

Zasoby pochodzą z biblioteki Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl) prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska. Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Nagrania audiobooków podlegające ochronie praw pokrewnych do artystycznych wykonań i fonogramów oraz dodatkowe materiały w tekście - przypisy i motywy literackie, udostępnione są na licencji CC Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.